Itsenäinen opiskelu

Opiskelija voi anoa lupaa itsenäiseen kurssisuoritukseen apulaisrehtorilta kirjallisesti. Opiskelija hakee anomuslomakkeen opinto-ohjaajien odotustilan lomakelokerikosta ja keskustelee suunnitelmastaan ja perusteluistaan kasvotusten aineenopettajan kanssa. Aineenopettaja kirjaa lomakkeeseen oman lausuntonsa. Opiskelija tai aineenopettaja toimittaa lomakkeen apulaisrehtorille käsiteltäväksi. Apulaisrehtori ilmoittaa opiskelijalle Wilma-viestillä, kun anomus on käsitelty. Tämän jälkeen (mikäli päätös on myönteinen) opiskelija voi pyytää suoritusohjeet aineenopettajalta.

Mikäli opiskelija jättää itsenäisen kurssisuorituksen kesken useammin kuin kerran, hänelle ei enää myönnetä mahdollisuutta itsenäiseen kurssisuoritukseen. Mikäli itsenäinen suoritus keskeytyy vakavasta terveyssyystä, opiskelijan on toimitettava lääkärintodistus apulaisrehtorille nähtäväksi.

Kurssit, joista opiskelijalla on jo arvosana (4-10 tai S/H/K), on käy­tä­vä uu­des­taan kurs­sil­le osal­lis­tu­mal­la. Niitä ei voi suo­rit­taa it­se­näi­ses­ti. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana, eli arvosana itsenäisesti suoritetusta kurssista ei voi olla 4, jotta kurssi hyväksyttäisiin oppimäärään.