Etenemiseste

Etenemiseste

Etenemiseste tarkoittaa sitä, että opiskelijalla ei ole oikeutta osallistua oppiaineen seuraaville kursseille.

Etenemiseste syntyy, jos oppiaineen pakollisista ja opiskelijan jo suorittamista valtakunnallisista syventävistä kursseista hylättyjä arvosanoja (4) on enemmän kuin 1/3. Etenemiseste astuu voimaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen. (Koulukohtaiset soveltavat kurssit eivät vaikuta etenemisesteeseen.)

Hylättyjä arvosanoja (4) saa siis olla oppiaineen pakollisista ja jo suoritetuista syventävistä kursseista seuraava määrä:
3-5 kurssista: 1 hylätty
6-8 kurs­sista: 2 hy­lät­tyä
9:stä tai useammasta kurssista: 3 hy­lät­tyä

Mi­kä­li opis­ke­li­jal­la on ete­ne­mis­este ja hän jat­kaa oppi­ai­neen seu­raa­val­le kurs­sil­le, hän ei voi saa­da sii­tä kurs­si­mer­kin­tää jak­so­to­dis­tuk­seen. Mikäli opiskelija saa poistettua etenemisesteen kurssin aikana (esim. osallistumalla uusintakuulusteluun), hän voi saada kurssisuorituksen.