Wilma, Tabletkoulu, laitehankinta

Wilma

Wil­ma on In­ter­ne­tis­sä toi­mi­va hal­lin­to-oh­jel­ma, jo­hon opis­ke­li­ja te­kee oman luku­jär­jes­tyk­sen­sä. Li­säk­si Wil­maa käy­te­tään vies­tin­tään ja ky­se­lyi­hin. Oh­jel­mas­sa opis­ke­li­ja voi seu­ra­ta opin­to­me­nes­tys­tään ja pois­sa­o­lo­jaan sekä tu­los­taa oman luku­jär­jes­tyk­sen­sä ja to­dis­tuk­sen­sa.

Wilmaan kirjaudutaan omalla AD-salasanalla, joka käy myös koulun koneisiin (PC), OnEduun, sähköpostiin ja Office365:een. Salasana on vaihdettava puolen vuoden välein koulun koneella (PC).

Ala­i­käis­ten opis­ke­li­joi­den huoltajat saavat Wilman käyttäjätunnuksen luomista varten tarkoitetun avainkoodin alkusyksystä, kun opiskelijailmoitukset on palautettu.

 

Tabletkoulun oppimateriaalien hankkiminen

1. Re­kis­te­röi­dy Tabletkouluun ja luo tun­nuk­set (jos si­nul­la ei vie­lä ole nii­tä): www. tabletkoulu.fi
– Va­lit­se re­kis­te­röi­ty­es­sä­si lu­kio ja syöt­ä muut pe­rus­tie­dot: etu­nimi, suku­nimi ja säh­kö­pos­ti­o­soi­te.

2. Osta Tabletkoulun verk­ko­kau­pas­ta opinto-op­paan mu­kai­nen kurs­si, jol­loin saat li­sens­sin kurs­sin oppi­ma­te­ri­aa­liin: www. tabletkoulu.fi
– Saat oppi­ma­te­ri­aa­lin heti käyt­töön pas­sii­vi­se­na: Voit tu­tus­tua oppi­ma­te­ri­aa­liin vaik­ka kurs­si ei oli­si vie­lä al­ka­nut.
– Li­sens­si on voi­mas­sa 5 v. (Voit tal­let­taa ma­te­ri­aa­lin pdf-tie­dos­to­na, opet­ta­ja an­taa tätä kos­ke­vat oh­jeet oppi­tun­nil­la.)

3. Kun kurs­si al­kaa, opet­ta­ja ja­kaa si­nul­le kurs­sin liit­ty­mis­a­vai­men.
– Lii­ty uu­del­le kurs­sil­le kir­jau­tu­mal­la Tabletkouluun ja syöt­tä­mäl­lä opet­ta­jal­ta saa­ma­si kurs­sin liit­ty­mis­a­vain.

 

Kannettava tietokone: lukio-opiskelijan oma työväline

Tietotekniikkaa tarvitaan päivittäisessä opiskelussa niin koulussa, kuin kotonakin. Lukion oppitunneilla käytetään paljon sähköisiä oppimisympäristöjä, kurssikirjoja, internetin aineistoa ja sosiaalisen median palveluja tiedonhankintaan ja työskentelyyn. Syksyllä 2018 aloittavat lukiolaiset tekevät kaikki ylioppilastutkinnon kokeet sähköisesti omalla tietokoneella.

Opiskeluun tarvitset oman kannettavan tietokoneen ja sen täytyy olla mukana oppitunneilla. Läppäreiden ja muiden laitteiden viihdekäyttö ja muu tuntityöskentelyyn liittymätön käyttö on kuitenkin kiellettyä oppitunneilla.

Lahden lukiossa toimii langaton EduWlan- verkko ja se on vapaasti opiskelijoiden käytettävissä.

Lahden lukioiden opiskelijat voivat asentaa maksutta Microsoft Office -toimisto-ohjelmiston (Word, Excel, PowerPoint…) viidelle käyttämälleen laitteille. Lisäksi suosittelen asentamaan maksuttomia avoimen lähdekoodin ohjelmia. Esimerkiksi LibreOffice -ohjelmisto on saatavilla ilmaiseksi ja on myös ylioppilastutkinnossa käytetty ohjelma.

Ylioppilastutkintolautakunnan hyväksymät ohjelmat ylioppilaskirjoituksiin löytyvät ylioppilaslautakunnan sivuilta (www.ylioppilastutkinto.fi) ja opettajilta saat tarkempia ohjeita opetuksessa tarvittavien maksullisten ohjelmien hankinnasta. 

Millainen laite sitten pitäisi hankkia?

Lukio ei varsinaisesti määrää merkkiä, mallia, kokoa tai laitteen käyttöjärjestelmää. Tiettyjä suosituksia voin kokemusten perusteella antaa.
Lyhyesti: Perusläppäri. Mallilla tai merkillä ei ole väliä, kunhan se täyttää ylioppilastutkintolautakunnan vaatimukset päätelaitteelle (www.ylioppilastutkinto.fi/ kohdassa Yleiset määräykset ja ohjeet à Päätelaiteohje, liite 2).

Vaatimuslistan perusteella asiantunteva myyjä Lahden tietotekniikkaliikkeessä osaa neuvoa oikeanlaisen koneen hankinnassa. Selvitä konetta ostaessasi myös takuu/huoltosopimus ja onko koneella vaihto-/ palautusoikeutta, jos kone ei täytäkään vaatimuksia.

Vähimmäisvaatimukset koneelle ovat:

 • Prosessori: 64-bittinen x86-prosessori. Yksiytimisen prosessorin kellotaajuuden suositus 2 GHz tai enemmän.
 • Keskusmuisti: Vaatimus 2 Gt tai enemmän
 • BIOS/UEFI: Mahdollisuus käynnistää käyttöjärjestelmä USB- muistilta
 • Näyttö: Tietokoneen näytön tulee olla resoluutioltaan vähintään 1024×768. Näytön koon on oltava alle 18 tuumaa.
 • Mahdollisuus liittää kuulokkeet ja mikrofoni joko USB-liitännän tai 3,5 mm:n pistokkeiden avulla.
 • HUOM! Päätelaitteen lisälaitteet eivät voi käyttää radiotaajuuksia (esim. Bluetooth)

Allekirjoittaneen suosituksia läppärin hankintaan:

 • Tärkein ominaisuus: Laitteen tulee käynnistyä USB-muistilta (UEFI / BIOS, USB Boot)
 • Mahdollisimman kevyt ja kestävä. Konetta liikutellaan päivän aikana ja se avataan ja suljetaan useita kertoja.
 • Näytön koko 13 – 15 tuumaa, niin että kone mahtuu reppuun muiden opiskelutarvikkeiden kanssa.
 • Hyvä akun kesto, koska lataaminen päivän aikana ei ole aina mahdollista.
 • Vähintään 2 USB-liitäntää, mielellään 3.
 • Uuden laitteen hintaluokka 300-1100 euroa.
 • Yksi vaihtoehto toimivan koneen ostoon on tutkia YTL:n tilastoa sähköiseen järjestelmään käynnistyneistä koneista (digabi.fi/hwdata/) ja tehdä valinta sieltä.

 

Esa Palkio, Lahden lukioiden tietotekniikkakoordinaattori