Käyttäjä- tunnukset

Wilma-tunnus eli AD-tunnus

Wil­ma on In­ter­ne­tis­sä toi­mi­va hal­lin­to-oh­jel­ma, jo­hon opis­ke­li­ja te­kee oman luku­jär­jes­tyk­sen­sä. Li­säk­si Wil­maa käy­te­tään vies­tin­tään ja ky­se­lyi­hin. Oh­jel­mas­sa opis­ke­li­ja voi seu­ra­ta opin­to­me­nes­tys­tään ja pois­sa­o­lo­jaan sekä tu­los­taa oman luku­jär­jes­tyk­sen­sä ja to­dis­tuk­sen­sa.

Wilmaan kirjaudutaan omalla AD-salasanalla, joka käy myös koulun koneisiin (PC), OnEduun, sähköpostiin, Office365:een ja Googleen (katso alla oleva ohje). Salasana on vaihdettava puolen vuoden välein koulun koneella (PC). Salasanavaihtoa varten rekisteröi tunnukseen oma puhelinnumerosi (katso alla oleva ohje).

Ala­i­käis­ten opis­ke­li­joi­den huoltajat saavat Wilman käyttäjätunnuksen luomista varten tarkoitetun avainkoodin alkusyksystä, kun opiskelijailmoitukset on palautettu.

Ohje: Google-tilin aktivointi:

Lataa tiedosto (PDF, 188KB)

Ohje: Puhelinnumeron aktivointi salasanan vaihtoa varten:

Lataa tiedosto (PDF, 402KB)