Työ- ja loma-ajat

Lukuvuoden 2021-2022 koulupäivät ja lomat

Opis­ke­lu lu­ki­os­sa vaa­tii opis­ke­li­jan läs­nä­oloa tun­neil­la, jo­ten loma­mat­kat tu­li­si jär­jes­tää lo­mien ai­koi­na. Kannaksen lukiossa myönnetään enintään viikon mittaisia läsnäolovapautuksia lomamatkoja varten, ei kuitenkaan päättöviikolla.

 

I periodi 11.8.-30.9.2021 (päättöviikko 21.9.-30.9.)

syys­luku­kau­den aloi­tus keskiviikkona 11.8.

klo 9.00 (1. vuo­den opis­ke­li­jat)

klo 9.45 (abit ja 4. vuoden opiskelijat)

klo 10.15 (2. vuoden opiskelijat)

 

II periodi 1.10.-28.11.2021 (päättöviikko 17.11.-28.11.)

syys­loma 25.-29.10.

 

III periodi 29.11.-7.2.2021 (päättöviikko 27.1.-7.2.)

it­se­näi­syyspäivä­- ja lakkiaisjuhla pe 3.12.

syys­luku­kau­si päät­tyy joulujuhlaan ke 22.12.

jou­lu­loma 23.12.2021-9.1.2022

ke­vät­luku­kau­si al­kaa ma 10.1.2022 lukujärjestyksen mukaisesti

 

IV periodi 8.2.-10.4.2022 (päättöviikko 30.3.-10.4.)

penkkarit to 10.2. (abiturienttien työt päät­ty­vät)

van­ho­jen­päi­vä per­jan­tai­na 11.2.

tal­vi­loma 28.2.-4.3.

pääsiäinen 15.-18.4.

 

V periodi 11.4.-4.6.2022 (päättöviikko 23.5.-2.6.)

helatorstai 26.5. vapaapäivä

ke­vät­luku­kau­si päät­tyy lakkiais- ja kevätjuhlaan lau­an­tai­na 4.6.2022

tuntikierto