Työ- ja loma-ajat

Lukuvuoden 2018-2019 koulupäivät ja lomat

Opis­ke­lu lu­ki­os­sa on rank­kaa ja vaa­tii opis­ke­li­jan läs­nä­oloa tun­neil­la, jo­ten loma­mat­kat tu­li­si jär­jes­tää lo­mien ai­koi­na.

I jakso 8.8.-28.9.2018 (päättöviikko 19.9.-28.9.)

syys­luku­kau­den aloi­tus keskiviikkona 8.8.

klo 9.00 (1. vuo­den opis­ke­li­jat)

klo 9.45 (2. vuoden opiskelijat, abit ja 4. vuoden opiskelijat)

II jakso 1.10.-26.11.2018 (päättöviikko 15.11.-26.11.)

syys­loma 22.-28.10.2018

III jakso 27.11.2018-4.2.2019 (päättöviikko 24.1.-4.2.)

it­se­näi­syys­- ja syk­syn ylioppilasjuha ke 5.12.
itsenäisyyspäivä to 6.12.

lomapäivä pe 7.12.
syys­luku­kau­si päät­tyy joulujuhlaan pe 21.12.
jou­lu­loma 22.12.2018-6.1.2019
ke­vät­luku­kau­si al­kaa maanantaina 7.1.2019

IV jakso 5.2.-4.4.2019 (päättöviikko 26.3.-4.4.)

ruusukonva kes­ki­viik­ko­na 13.2.
penkkarit tors­tai­na 14.2. (lu­ki­on III vuo­si­kurssin työt päät­ty­vät)
van­ho­jen­päi­vä per­jan­tai­na 15.2.
tal­vi­loma 25.2.-3.3.2019

V jakso 5.4.-1.6.2019 (päättöviikko 20.5.-29.5.)

pääsiäinen 19.4.-22.4.2019
vappu ke 1.5. vapaapäivä
hela­tors­tai 30.5. va­paapäivä
ke­vät­luku­kau­si päät­tyy lau­an­tai­na 1.6.2019

tuntikierto