Työ- ja loma-ajat

Lukuvuoden 2020-2021 koulupäivät ja lomat

Opis­ke­lu lu­ki­os­sa vaa­tii opis­ke­li­jan läs­nä­oloa tun­neil­la, jo­ten loma­mat­kat tu­li­si jär­jes­tää lo­mien ai­koi­na. Kannaksen lukiossa myönnetään enintään viikon mittaisia läsnäolovapautuksia lomamatkoja varten, ei kuitenkaan päättöviikolla.

 

I jakso 12.8.-2.10.2020 (päättöviikko 23.9.-2.10.)

syys­luku­kau­den aloi­tus keskiviikkona 12.8.

klo 9.00 (1. vuo­den opis­ke­li­jat)

klo 9.45 (2. vuoden opiskelijat)

klo 10.15 (abit ja 4. vuoden opiskelijat)

 

II jakso 3.10.-30.11.2020 (päättöviikko 19.11.-30.11.)

syys­loma 19.-23.10.

 

III jakso 1.12.2020-8.2.2021 (päättöviikko 28.1.-8.2.)

it­se­näi­syyspäivä­- ja lakkiaisjuhla pe 4.12.

syys­luku­kau­si päät­tyy joulujuhlaan la 19.12.

jou­lu­loma 21.12.2020-6.1.2021

ke­vät­luku­kau­si al­kaa torstaina 7.1.2021 lukujärjestyksen mukaisesti

 

IV jakso 9.2.-13.4.2021 (päättöviikko 31.3.-13.4.)

penkkarit to 11.2. (abiturienttien työt päät­ty­vät)

van­ho­jen­päi­vä per­jan­tai­na 12.2.

tal­vi­loma 1.-5.3.

pääsiäinen 2.-5.4.

 

V jakso 14.4.-5.6.2021 (päättöviikko 25.5.-3.6.)

helatorstai 13.5. vapaapäivä

ke­vät­luku­kau­si päät­tyy lau­an­tai­na 5.6.2021

tuntikierto