Työ- ja loma-ajat

Lukuvuoden 2019-2020 koulupäivät ja lomat

Opis­ke­lu lu­ki­os­sa vaa­tii opis­ke­li­jan läs­nä­oloa tun­neil­la, jo­ten loma­mat­kat tu­li­si jär­jes­tää lo­mien ai­koi­na.

 

I jakso 8.8.-29.9.2019 (päättöviikko 18.9.-27.9.)

syys­luku­kau­den aloi­tus torstaina 8.8.

klo 9.00 (1. vuo­den opis­ke­li­jat)

klo 9.45 (2. vuoden opiskelijat)

klo 10.15 (abit ja 4. vuoden opiskelijat)

 

II jakso 30.9.-25.11.2019 (päättöviikko 14.11.-25.11.)

syys­loma 21.-25.10.2019

 

III jakso 26.11.2019-3.2.2020 (päättöviikko 23.1.-3.2.)

it­se­näi­syys­- ja syk­syn ylioppilasjuhla to 5.12.

itsenäisyyspäivä pe 6.12. vapaapäivä

syys­luku­kau­si päät­tyy joulujuhlaan pe 20.12.

jou­lu­loma 21.12.2019-6.1.2020

ke­vät­luku­kau­si al­kaa tiistaina 7.1.2019 lukujärjestyksen mukaisesti

 

IV jakso 4.2.-2.4.2020 (päättöviikko 24.3.-2.4.)

ruusukonva ke 5.2.

penkkarit to 6.2. (abiturienttien työt päät­ty­vät)

van­ho­jen­päi­vä per­jan­tai­na 7.2.

tal­vi­loma 24.2.-28.2.2020

 

V jakso 3.4.-30.5.2020 (päättöviikko 18.5.-28.5.)

pääsiäinen 10.4.-13.4.2019

vappu pe 1.5. vapaapäivä

helatorstai 21.5. vapaapäivä

ke­vät­luku­kau­si päät­tyy lau­an­tai­na 30.5.2020

tuntikierto