Kulttuurisukellus

Viime viikolla Lahdessa järjestettiin Kulttuurisukellus-työpajaviikko, joka Suomi 100 -juhlavuoteen liittyvä hanke. Hanketta koordinoivat Riikka Mäkelän, Kirsi Vahteran, Pekka Litmasen ja Hanna-Sisko Onnelan muodostama työryhmä.  Nuorille tarjottiin työpajoissa mahdollisuus kohdata eri alojen taiteiloita ja käsityöläisiä työn äärellä ja saada tietoa taiteen ja käsityöalojen ja -tuotteiden historiasta, perinteistä sekä arjesta Suomessa.

Kulttuurisukellus on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama hanke, jossa perinteinen käsityötaito sekä taiteen monet ulottuvuudet tuotiin käsinkosketeltaviksi tähän päivään. Työpajat järjestettiin entisen Taideinstituutin tiloissa sekä taonta Koulutuskeskus Salpauksen pajassa. Tilat ja puitteet soveltuivat erinomaisesti usean ryhmän yhtäaikaiseen työskentelyyn.

Kannaksen lukiosta hankkeeseen osallistui yli 100 kuvataidekurssien opiskelijaa. Opiskelijat tutustuivat pajoissa muun muassa fotogrammityöskentelyyn, taidegrafiikkaan, ruokokynäpiirtämiseen, paperin valmistukseen, varjoteatteriin, taontaan, tuohitöihin, runolauluun ja perinneruokaan. Kuvataideopettajat Taina Laakkonen ja Leena Valtonen olivat mukana opiskelijoidensa kanssa työpajoissa.

Kulttuurisukellusviikon työpajoihin osallistui lukiolaistemme lisäksi suuri joukko eri-ikäisiä lahtelaisia lapsia ja nuoria. Työpajassa toiminta käynnistyi reippaasti ja kaikki olivat innokkaasti mukana. Ryhmät olivat sopivan kokoisia, joten jokainen sai ohjausta tarvittaessa. Työpajoista mainittakoon muun muassa Muinaiset maalaukset, Perinneruokapaja, Fotogrammi, Taidegrafiikka, Taonta, Ruokakynäpiirustus, Varjonukketeatteri, Paperipaja ja Tuohipaja.

Kulttuurisukellusviikon pajoilta syntyneistä teoksista kootaan oma osasto KäteväTekevä-messuille 4. – 5. 11. 2017. Lisää kuvia työskentelystä löydät koulun Facebook-sivulta albumista Kulttuurisukellus.

#painovoima #kulttuurisukellus #suomenkulttuurirahasto #kannaksenlukio #kannaksenkuvataide #tekemiseniloa