Opiskelupaikan vastaanottaminen Kannaksen lukiosta

Yhteishaun tulokset julkistetaan torstaina 14.6.2018 Kannaksen lukion nettisivuilla ja lukion ovessa.

Valitut ottavat henkilökohtaisesti opiskelupaikan vastaan tiistaina 19.6.2018 Kannaksen lukiossa (Kannaksenkatu 20) ja tekevät samalla ensimmäisen vuoden kurssivalinnat opinto-ohjaajien, ryhmänohjaajien ja tutoreiden avustuksella. Kuvataide- ja muotoilulinjalle sekä ib-linjalle valittujen ilmoittautuminen alkaa klo 9.00 ja yleislinjalle valittujen klo 12.00. Mukana on oltava peruskoulun päättötodistus. Myös huoltajan sähköpostiosoite tulee olla tiedossa opiskelijailmoituksen tietoja varten.

Jos et itse pääse 19.6.2018 ottamaan opiskelupaikkaa vastaan, voit valtuuttaa jonkun toisen tuomaan päättötodistuksen ja ottamaan paikan vastaan puolestasi tai olla yhteydessä rehtori Jyrki Rostiin (jyrki.rosti@lahti.fi tai puh. 050 559 7840). Tällöin sinun on erikseen sovittava aika opinto-ohjaajalle kurssivalintojen tekemiseen. Paikka on vastaanotettava viimeistään 28.6.2018. Ilmoita rehtorille myös, jos et ota opiskelupaikkaa vastaan.

Muilta paikkakunnilta tulevat voivat hakea opiskelija-asuntoa Lahden Oppilastalo Oy:n asuntoloista välittömästi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Kelasta opiskelijat voivat hakea asumistukea, 17 vuotta täytettyään opintorahaa ja 18 vuotta täyttäneet myös opintolainaa. Jos opiskelijan päivittäinen koulumatka on yli 10 km yhteen suuntaan, on hänen mahdollista saada Kelalta koulumatkatukea.