Kuvataiteen lopputyökurssi 2020

Kuvataiteen syventymiskohde-kurssi on kuvataidelinjan toisen vuoden  kurssi, jossa opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman taiteellisen työnsä, mikä sisältää myös pienimuotoisen kirjallisen osuuden. Syventymiskohteessa opiskelija ilmaisee osaamistaan juuri siltä osa-alueelta, joita kursseja on suorittanut ja josta on itse kiinnostunut. Opiskelija saa ohjausta työhönsä.

Nykytaide tarjoaa sopivan lähestymistavan lopputyön viitekehykseksi. Globaaliset sekä lähellä olevat tämän päivän asiat opiskelijan omasta elämästä ja ajattelusta sekä sisäisestä maailmasta antavat monipuolisia aineksia työn lähtökohdaksi.

Tänä lukuvuonna kuvataiteen syventymiskohde -kurssi sattui osittain poikkeustilanteesta johtuvaksi etäopintojen ajaksi. Syventymiskohteiden aiheet ja ilmaisukeinot olivat hyvin vaihtelevat. Aineksia omaan työhön löytyi niin läheltä kuin kaukaakin, ulkoa ja sisältä päin tarkasteltuna. Joidenkin kiinnostuksen kohde on ollut varsin pieni asia, mutta niin tärkeä.

Tässä muutamia esimerkkejä syventymiskohteiden aiheista ja teemoista:

 

Katoava empatia:

“Valitsin työni aiheeksi empatian ja erityisesti sen puutteen. Aihe on itseäni puhutteleva ja herättää minussa erilaisia tunteita, minkä takia halusin ottaa sen työni aiheeksi. Työlläni haluan muistuttaa empatian tärkeydestä ja ilmaista omia tuntemuksiani ihmisten julmuudesta toisiaan kohtaan. Lähestyn aihetta vastakohtien kautta tuomalla esille epäempatiaa sekä empatiaa. Lopputulos on värikäs, kolmen henkilön muodostama kokonaisuus. Sininen väri symboloi sisäistä rauhaa sekä empatiaa, punainen vihaisuutta ja violetti sisäistä kylmyyttä. Molemmat huutavat henkilöt tai hahmot kuvastavat epäempaattisuutta sekä ihmisten itsekkyyttä, mikä johtaa julmaan kohteluun toisia kohtaan.”

 

 

Ympäristön ongelmat ja haasteet:

“Teoksellani haluan tuoda ilmi, miten ilmastonmuutos vaikuttaa myös meihin ihmisiin, kuin luontoon. Ihminen on osa luontoa ja siksi meidän jokaisen on tehtävä osamme estääksemme ilmastonmuutosta. Työssäni on esille maalattu tausta merestä. Työn keskellä on nähtävissä kultaisella maalattu ihminen ja työn reunoilla on kultaisia lumpeita, sekä niiden kukkia. Halusin maalata ihmisen ja kasvit kultaisella, sillä jokaisen meistä kuuluisi pitää itseämme yhtä arvokkaana, kuin mitä luonto on. Teokseni aiheeksi valitsin ilmastonmuutoksen, sillä se on tällähetkellä erittäin koskettava aihe meille jokaiselle.”

 

 

“Valitsin aiheekseni saimaannorpan, koska kyseessä on erittäin uhanalainen laji. Koin myös, että aiheen työstäminen oli helppoa, koska olen viettänyt suuren osan elämästäni mammani luona joka asuu Saimaan rannalla. Haluaisin kiinnittää työlläni huomion verkkokalastukseen, joka on vaarallinen kalastustapa saimaannorpille ja etenkin niiden kuuteille. Monet norpat ovat valitettavasti jääneet verkkoihin kiinni. Saimaannorpan ainoa vihollinen on ihminen.”

 

Lapsuudesta nousseita hetkiä