Lahden lukioiden Kuvataiteen lukiodiplomit 2020-2021

Teksti ja kuvat Leena Valtonen

Lahden lukioiden Kuvataiteen lukiodiplomit 2020-2021

10.12.2020 – 7.1.2021

Kauppakeskus Trio, pohjakerros

Lahden lukioiden Kuvataiteen lukiodiplomit 2020-2021 ovat esillä Kauppakeskus Trion pohjakerroksessa isossa lasikuutiossa. Näytteillä on 11 yleislinjan ja 27 kuvataide- ja muotoilulinjan opiskelijan teokset.

Kuvataiteen lukiodiplomi on opiskelijan opinnäyte. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

Opetushallitukselta tulee tehtävät sekä suoritusohjeet diplomin toteutukseen. Tänä opiskeluvuotena tehtävät olivat seuraavat:

1. Kokoelma: Ideoi, suunnittele ja toteuta teos tai tuote, joka käsittelee aihetta kokoelma. Nimeä teos tai tuote.

2. Eliöt, oliot: Tutki ihmisen ja muiden eliöiden suhdetta, vuorovaikutusta ja rooleja. Ideoi, suunnittele ja toteuta teos tai tuote, joka käsittelee aihetta ihminen osana eliökuntaa ja ekosysteemiä. Nimeä teos tai tuote.

3. Ihmeellinen raha: ä: Tutki rahan merkityksiä. Ideoi, suunnittele ja toteuta teos tai tuote, joka käsittelee aihetta raha. Nimeä teos tai tuote.

4. 4A. Puu: Ideoi, suunnittele ja toteuta teos tai tuote, jonka aiheena on puu. Nimeä teos tai tuote.

4B. Ideoi ja suunnittele teos, tuote, rakenne tai rakennus, jossa käytät pääasiallisesti puuraaka-aineita, puumateriaaleja ja/tai puutuotteita. Esitä suunnitelmasi luonnosten, havainnekuvien, rakennuspiirustusten ja/tai pienoismallien avulla. Voit myös toteuttaa suunnitelmasi, mikäli olet hankkinut siihen tarvittavat luvat. Nimeä suunnitelmasi ja/tai toteutuksesi.

5. Tulevaisuuden tilat: Ideoi ja suunnittele tulevaisuuden yhteinen tila, joka voi olla tuote, palvelu, rakenne tai rakennus. Esitä suunnitelmasi luonnosten, havainnekuvien, rakennuspiirustusten ja/tai pienoismallien avulla. Voit myös toteuttaa suunnitelmasi, mikäli olet hankkinut siihen tarvittavat luvat. Nimeä suunnitelmasi ja/tai toteutuksesi.

6. Odottamaton tekijä: Suunnitelkaa ja toteuttakaa yhteistyöprojekti, jonka toteutuksessa ja lopputuloksessa sattumalla on oma roolinsa. Vaihtoehtoisesti voitte toteuttaa projektin, jonka aiheena on kuvitteellinen tai koettu poikkeustila. Antakaa yhteistyöprojektillenne nimi. Projektissa voi olla mukana eri lukiodiplomeja suorittavia opiskelijoita. Suoritettavissa lukiodiplomeissa noudatetaan Opetushallituksen antamia, kyseisen lukiodiplomin ohjeita. Yhteistyöprojektissa voi olla mukana myös lukion ulkopuolisia tahoja.

Suosituin aihe oli tehtävän 2: Eliöt, oliot, tehtävä 3: Ihmeellinen raha ja tehtävä 4B: Puu. Hienot teokset ovat ihailtavissa 10.12.2020 – 7.1.2021. Onnittelut kaikille näytteille asettajille.

Tervetuloa näyttelyä lasin takaa katsomaan.

Kuvataiteen lukiodiplomkurssin ohjaavat opettajat

Johanna Kivelä ja Leena Valtonen