Ohjeet lv. 2021-2022 lukujärjestyksen tekemistä varten

Ensi lukuvuonna Kannaksessa jatkava opiskelija,

tutustu tästä oman vuosikurssisi kurssivalintaohjeistukseen rauhassa ja tarvittaessa useampaan kertaan.

Lv. 2021-2022 kurssitarjotin on nähtävillä Wilmassa. Sinulla on monta päivää aikaa perehtyä ja suunnitella.

Valintoja voi tehdä ti 4.5.2021 klo 18 alkaen. Ole nopea. Ryhmät täyttyvät nopeasti.

Katso myös opon lähettämä Wilma-viesti aikatauluista.

Kurssivalinnat on tehtävä pe 14.5. klo 22 mennessä.

 

TULEVILLE KAKKOSILLE

PowerPoint-tiedosto, valitse “Diaesitys -> Alusta”, jotta saat myös suulliset ohjeet:

Lukujärjestyksen tekeminen toiselle vuodelle 2021-2022.pptx

Sama ohjeistus videotiedostona:

Lukujärjestyksen tekeminen toiselle vuodelle 2021-2022.mp4

Tässä Zoom-video, jossa ohje miten käytännössä teet lukkarit wilmassaZoomin video

 

TULEVILLE ABEILLE JA NELOSILLE

PowerPoint-tiedosto, valitse “Diaesitys -> Alusta”, jotta saat myös suulliset ohjeet:

Lukujärjestyksen tekeminen abit ja 3.5-4v opetussuunnitelma 2021-2022.pptx

Sama ohjeistus videotiedostona:

Lukujärjestyksen tekeminen abit ja 3.5-4v opetussuunnitelma 2021-2022.mp4

Tässä Zoom-video, jossa ohje miten käytännössä teet lukkarit wilmassaZoomin video

 

YKSITYISKOHTAISEMPIA LISÄOHJEITA JA LV. 2021-2022 SPESIAALIKURSSIT

Miten saat valinnat tehtyä hyvin? Muista valita ensin valinnaiset kurssit, koska niitä tarjotaan vain 1-2 eri kohdasta (esim. EAB, SAB, RAB, KU, MU, LI ja reaaliaineiden syventävät kurssit).

Kuvislinjan kursseista (KKU, KTP, MTP, KMS): Kuvislinjan kursseille voivat osallistua ne yleislinjalaiset, joilla on kuvataiteen kurssit suoritettuna kiitettävillä arvosanoilla (9 tai 10). Kursseille siis voi tulla, jos niillä on tilaa. Yleensä on.

Ykkösten kursseista: Ykkösten kurssit on ensisijaisesti ykkösille. Jos jokin ykkösten kurssi on jäänyt sinulta kesken (K), ilmoita puuttuvat ykkösten kurssit omalle opolle Wilma-viestillä. Jos kursseille mahtuu, opo voi sijoittaa ykkösten kursseille kesän aikana niitä opiskelijoita, jotka a) eivät ole osallistuneet kurssille vielä kertaakaan tai b) joutuivat jättämään kurssin kesken pitkän sairausloman vuoksi (lääk.tod. toimitettu!). Teille avoimia ykkösten kursseja on 1-2 jaksoissa kurssit TE1, KU2, MU2 ja UE2.

PRODU-kurssit: Jos haluat osallistua ensi lukuvuoden teatteriproduktioon, valitse 2. jaksosta PRODU11 ja 3. jaksosta PRODU12. Molemmat täytyy valita, koska produktio kestää kahden jakson ajan ja siitä saa lopuksi vähintään 2 kurssia. Valitse heti mielenkiintosi mukaan teatteri, musiikki, puvustus, lavastus tai tekniikka (=ääni/valo), molemmista jaksoista sama.

Opon kurssit: OPO02 on hajautettu kurssi, joka alkaa kakkosella ja jatkuu abivuonna.

Jos olet ensi vuonna 2. vuosikurssilla, ota OP02-kurssi 2. jaksoon. 

Jos olet ensi vuonna 3. vuosikurssilla tai neljännellä, ota OP02-kurssi 3. jaksoon. Valitse oman opon ryhmä (nimikirjaimet perässä)

 

Tässä muissa lukioissa tarjottavat kielten ja katsomusaineiden kurssit (valitse suoraan toisen lukion tarjottimelta, alkaen 11.5. klo 18):

ET Tiirismaalla: 1. jakso ET03, 2. jakso ET05, 3.jakso ET01, 5.jakso ET02

VEB eli lyhyt venäjä Tiirismaalla: 1. jakso VEB304 ja VEB308, 2. jakso VEB305, 3.jakso VEB301 ja VEB306, 4.jakso VEB302, 5.jakso VEB303 ja VEB307

VEA eli pitkä venäjä Tiirismaalla: 1. jakso VEA01 ja VEA07, 2.jakso VEA02 ja VEA04, 3. jakso VEA09, 4. jakso VEA03 ja VEA05, 5. jakso VEA06.

RUA eli pitkä ruotsi Tiirismaalla: 1. jakso RUA04 ja RUA08, 2. jakso RUA01 ja RUA07 ja RUA11, 3. jakso RUA09 ja RUA10, 4. jakso RUA02 ja RUA05, 5. jakso RUA03 ja RUA06

SAA eli pitkä saksa Lyseolla: 1.jakso SAA04 ja SAA08, 2. jakso SAA01 ja SAA07, 3. jakso SAA02 ja SAA05 sekä SAA09, 4.jakso SAA06, 5. jakso SAA03

RAA löytyy myös Lyseon tarjottimelta.

 

Korkeakouluyhteistyökurssit

 

HYAV01 Minäkö yliopistoon? Kurssilla tutustut Helsingin yliopistoon opiskelupaikkana, saat valmiuksia korkeakouluopintoihin sekä pohdit ja kehität opiskelutaitojasi. Keskeiset sisällöt:
– tutustut Helsingin yliopistoon opiskelupaikkana
– kuulet yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia opinnoistaan
– pääset vierailemaan Helsingin yliopiston kampukselle
– osallistut Avoimen yliopiston luennolle
– pääset pohtimaan ja kehittämään omia opiskelutaitojasi ja -valmiuksiasi
– kirjoitat oppimispäiväkirjaa.

HYAV01-kurssi löytyy: Tiirismaan kurssitarjotin, 2.jakso, 8.koodi.

 

HYAV02 Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan. Kurssilla käsitellään kiusaamista ilmiönä varhaislapsuudessa ja kouluiässä. Kurssi sopii sinulle, jos olet kiinnostunut kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opinnoista, hakeutumassa erityispedagogiikan opintoihin tai muutoin aiheesta kiinnostunut. Kurssi on osa Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op -kurssia, joka on osa erityispedagogiikan perusopintokokonaisuutta 25 op. Keskeiset sisällöt:

 • kiusaamisen määritelmä, muodot, yleisyys ja seuraukset
 • ryhmäilmiö päiväkodissa ja koulussa: erot ja yhtäläisyydet
 • kiusaamisen ehkäisy päiväkodissa ja koulussa: erot ja yhtäläisyydet

HYAVO2-kurssi löytyy: Kannaksen kurssitarjottimen 6.jaksosta.  Aloitustapaaminen verkossa jakson 3. alussa ja suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina 3. jakson aikana.

 

HYAV03 Tutustumiskurssi ympäristötieteisiin. Kurssi sopii sinulle, jos olet kiinnostunut ympäristötieteen opinnoista, hakeutumassa ympäristöalan opintoihin tai muutoin aiheesta kiinnostunut. Kurssi on osa Ekotoksikologia 5 op -kurssia, joka on osa ympäristötieteiden aineopintoja. Keskeiset sisällöt:

 • Kurssilla käydään läpi ympäristönsuojelun kokonaiskenttää. Keskeistä tarkastelussa on systeemiajattelu ja ympäristöongelmien yhteenkietoutuneisuus. Tarkemmin käsitellään ruuantuotantoa, kaupungistumista, arktista aluetta ja resurssien käyttöä. Ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato ovat kurssilla läpileikkaavina teemoina. Ongelmien lisäksi kurssilla käsitellään erilaisia ratkaisukeinoja.

HYAV03-kurssi löytyy: Kannaksen kurssitarjottimen 6.jaksosta. Aloitustapaaminen verkossa jakson 4. alussa ja suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina 4. jakson aikana.

 

HYAVO4 Tutustumiskurssi historiaan. Kurssi sopii kaikille historiasta kiinnostuneille opiskelijoille. Jaksolla tutustutaan 1500-, 1600- ja 1700-lukujen historiaan, aikakauteen jota voidaan kuvata termillä “uuden ajan alku”. Millaisia muutoksia “uuden ajan alku” toi tullessaan verrattuna keskiaikaan ja mitkä asiat taas eivät muuttuneet? Kurssi on osa Uuden ajan alku I 5 op -kurssia, joka on osa historian perusopintokokonaisuutta 30 op. Keskeiset sisällöt:

 • reformaation ja renessanssi
 • löytöretket
 • tieteen vallankumous
 • valistus

HYAVO4 -kurssi löytyy: Kannaksen kurssitarjottimen 6.jaksosta. Aloitustapaaminen verkossa jakson 3. alussa. Suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina 3. jakson aikana.

LukioTETkurssi: LukioTET on kaksipäiväinen, joista toinen päivä toteutetaan yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa (esim. Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus) ja toinen yrityksissä (esim. Kemppi Oy, Oilon Oy). Kurssiin kuuluu ennakkotapaaminen ja verkko-oppimisympäristössä olevat TET-kurssin materiaalit ja tehtävät sekä yhteinen todistustenjakotilaisuus. Kurssi toteutetaan lv 2021-2022 keväällä 2022 yhteistyössä Tiirismaan ja Kannaksen lukion oppilaiden kanssa.

LukioTET-kurssi löytyy: Tiirismaa 6. jakso, OPO09-kurssi.

 

Vesijärvi-kurssi (TIEDE2)

 • kurssi on koodeihin sitomaton ja se valitaan Lyseon kurssitarjottimen 6. jaksosta
 • Kurssin opetus järjestetään lyseolla, Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen tiedeluokka Solussa ja Helsingin yliopiston Lammin biologisella asemalla syksyllä 2021. Lisäksi opiskelijat osallistuvat Järvien kierros -tapahtumaan Hollolassa.
 • Kurssille otetaan 16 opiskelijaa. Valintakriteerit: Biologian ja kemian kurssien keskiarvo. Kummastakin aineesta oltava suoritettuna vähintään yksi kurssi sekä vaihtoehtoisesti joko kemiasta tai biologiasta 2. kurssia. Jos kahden opiskelijan keskiarvo on sama, valitaan opiskelija, jolla on yhteensä enemmän biologian ja kemian kursseja suoritettuna.
 • vastuuopettajat: Petri Ojala, Lahden lyseo ja Pirjo Saarinen, Lahden lyseo

Tavoitteet:

 • tutustuu vesiekologisen tutkimuksen keskeisiin tutkimusmenetelmiin käytännössä
  • harjoittelee vesinäytteiden kemiallisia ja biologisia analysointimenetelmiä
  • saa kokemusta tieteellisten raporttien ja esitelmien tekemisestä
  • kehittää kieli- ja yhteistyötaitoja kansainvälisessä yhteistyössä
  • oppii lajintuntemusta sekä kehittää ymmärrystä vesiekosysteemin toiminnasta

Keskeiset sisällöt:

 • vesien pieneliöstö, erityisesti planktonlajisto
 • vesiekosysteemin ravintoverkon toiminta
 • ihmisen vaikutus vesiympäristöihin ja vesistöjen suojelu
 • tärkeimmät vesieliöstöön vaikuttavat kemialliset ja fysikaaliset muuttujat

Arviointi: suoritusmerkintä (S)

 

TIEDE3 DNA-sormenjälkiä ja rikoskemiaa

 • edellytyksenä BI03- ja BI05-kurssi
 • kurssi järjestetään 3. jaksossa 6. ja 8. koodilla ja se valitaan Lyseon kurssitarjottimesta
 • kurssille otetaan 7 opiskelijaa lyseosta ja 7 opiskelijaa Tiirismaalta ja Kannaksesta
 • vastuuopettaja: Reetta Kariola, Lahden lyseo

Tavoitteet

 • syventää lukio-oppimäärän tietoja molekyylibiologiasta, geenitekniikasta ja ympäristökemiasta
 • oppii biologian ja kemian laboratoriotaitoja, jotka ovat hyödyksi sekä ylioppilaskokeisiin valmistautumisessa että hakeutumisessa alan jatko-opintoihin
 • tutustuu Niemen Yliopistokampuksella tehtävään tutkimukseen

Keskeiset sisällöt

 • opiskelijat ratkaisevat ympäristörikoksen tekijän ja laadun
 • DNA-analyysit (DNA:n eristäminen verestä, konsentraatiomittaus, PCR, agaroosigeelielektroforeesi, sekvensointi)
 • kemialliset analyysit (näytteenotto maasta, näytteen esikäsittely, standardiliuosten valmistus, näytteiden analysointi kaasukromatografilla)
 • tietokantahaut ja analyysiohjelmat
 • asiantuntijaluennot DNA-tunnisteiden käytöstä ja rikoskemiasta

Arviointi: suoritusmerkintä (S)

 

BI10.1 Luonto kaupungissa ja urbaanin toiminnan vaikutus luontoon (vanha ops) / BI11.1 Luonto kaupungissa (uusi ops)

 • edellytyksenä BI01-kurssi (vanha ops) tai BI1-opintojakso (uusi ops)
 • kurssi järjestetään 5. jaksossa 7.koodilla ja se valitaan Lyseon kurssitarjottimesta
 • kurssille otetaan 9 opiskelijaa lyseosta ja 9 opiskelijaa Tiirismaalta ja Kannaksesta
 • vastuuopettaja: Petri Ojala, Lahden lyseo

Tavoitteet

 • syventää lukio-oppimäärän tietoja kaupunkiekosysteemistä ja laajemmin kaupungeista elinympäristöinä
 • oppii biologisen tutkimuksen suunnittelun, toteuttamisen ja raportoimisen
 • syventää BI02-kurssin aihepiirejä

Keskeiset sisällöt

 • Kurssilla tehdään pienimuotoisia tutkimuksia liittyen kaupunkeihin elinympäristöinä sekä mm. kaupungin ja liikenteen aiheuttamista vaikutuksista luontoon ja eliöihin ihminen mukaan lukien. Mahdollisia tutkimusaiheita ovat esimerkiksi kaupungin ilmanlaatu ja melu.
 • Kurssilla syvennetään ja harjoitellaan lajintuntemusta mm. maastoretkillä sekä opitaan lajien välisistä suhteista (mm. kilpailu).
 • Kurssi pitää sisällään vierailukäyntejä ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen liittyviin kohteisiin.

Arviointi: suoritusmerkintä (S)