Kannaksen lukio mukana DigiTala-projektissa

DigiTala-hanke (2019–2023) kehittää digitaalisen apuvälineen puhumisen arviointiin esimerkiksi ylioppilastutkinnon kaltaisissa isoissa ja tärkeissä kielikokeissa. Sen avulla opiskelijat voivat myös harjoitella vieraan tai toisen kielen ääntämistä ja puheen tuottamista. Apuvälineen pilottiversiot tehdään ruotsin ja suomen kielestä. Uutta kieliteknologiaa hankkeessa luovat ja hyödyntävät pedagogiikan, tekniikan ja fonetiikan asiantuntijat Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopistosta ja Jyväskylän yliopistosta.

DigiTala-hankkeen tutkijat vierailivat Kannaksen lukion suomi toisena kielenä -lukiokursseilla etäyhteyden välityksellä. He kertoivat hankkeesta opiskelijoille ja innostivat osallistumaan. Suurin osa kurssilaisista lähtikin innokkaasti mukaan. Käytännössä aineiston kerääminen meni niin, että suostumuksen annettuaan opiskelijat tekivät erilaisia puhetehtäviä, joiden vastaukset tallennettiin Moodleen hankkeen tutkijoiden käyttöön. Palkinnoksi jokainen osallistuja sai lahjakortin. Jäämme uteliaina odottelemaan hankkeen tuloksia. Yhteistyömme DigiTala-hankkeen kanssa jatkuu syksyllä.