Opas parempaan hyvinvointiin on julkaistu

Tästä vinkkejä lukiolaisille parempaan hyvinvointiin!

Opas parempaan hyvinvointiin sisältää selkeitä faktoja ja käytännön vinkkejä hyvinvoinnin eri sisällöistä mm. ajanhallintaan, palautumiseen, uneen, rentoutumiseen, ravitsemukseen ja liikuntaan.

Oppaan on tehnyt Petra Helenius ja Sofia Luovi, ja se on osa AMK-opintoihin kuuluvaa opinnäytetyötä. Opas tehtiin tukemaan lukiolaisten hyvinvointia ja jaksamista. Osana opinnäytetyöprojektia Kannaksen opiskelijoille tehtiin hyvinvointiin liittyvä kysely keväällä 2021 ja syksyllä 2021 kerättiin vielä lukiolaisilta kommentteja oppaan sisältöön.