Kansainvälisyyttä Kannaksessa

­Tänä päivänä ihmiset liikkuvat maasta toiseen esimerkiksi työn tai opiskelujen perässä tai paetakseen oman kotimaansa epävakaita oloja. Näin ollen kulttuurien kohtaamisesta on tullut arkipäivää. Lukion opetussuunnitelma mukailee tätä ajatusta ja määrittää kansainvälisyyskasvatuksen osaksi lukio-opiskelua. Kannaksen lukio kannustaa kansainvälisiin kohtaamisiin esimerkiksi vierailijoiden myötä mutta myös järjestämällä erilaisia teemapäiviä ja kansainvälisyysprojekteja. Toisaalta opiskelijoiden keskuudessakin löytyy paljon eri äidinkielen puhujia, joten kulttuurien kohtaaminen on arkipäivää. Yhdessä lukion sisällä sekä Suomen rajojen ulkopuolellakin teemme opiskelustamme rikkaampaa ja tulemme avoimemmiksi ja suvaitsevaisemmiksi.

Syksyisin järjestetään ensimmäisen vuoden opiskelijoille vaihto-oppilaspäivä, jolloin tarjolla on vaihto-oppilasjärjestöjen materiaalia oppilasvaihdosta kiinnostuneille. Viime vuosina Kannaksen lukiosta on lähtenyt useita vaihto-opiskelijoita eri puolille maailmaa ja heidän kokemuksistaan kuulemme yhteisessä salitilaisuudessa. Kannaksen lukiossa on myös ollut jonkin verran vaihto-opiskelijoita, viimeisimpänä Etelä-Afrikasta, Meksikosta ja Saksasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Syksyllä 2018 Kannaksen lukiossa käynnistyi uusi, kaksivuotinen EU-rahoitteinen Erasmus+-hanke, joka tuo paljon kansainvälisyyttä opiskeljoillemme. Kumppanimaamme tässä kansainvälisyysprojektissa ovat Ranska, Espanja, Puola, Tsekki ja Kreikka, joten paljon opiskelijavaihtoa ja vierailuja on luvassa opiskelijoillemme.  Yhteistyökielenä on englanti. Käytämme Etwinning-alustaa projektissa. Mukana on 27 ensimmäisen vuoden opiskelijaa sekä seitsemän opettajaa. Hanke kulkee nimellä “I”-dentity -“We”-dentity – Living Together in the 21st Century Europe”, ja pääteemoina ovat nuoren identiteetin vahvistaminen Euroopan kansalaisena, syrjäytymisen ehkäiseminen, vapaa-ehtoistyön mahdollisuudet, ja erityisryhmien sekä maahanmuuttajien oikeudet ja empaattisuuden lisääminen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Projektin loppuhuipennus tapahtuu pääkoordinaattorimaa-Ranskan vierailulla, kun projektin lopputuotokset esitellään europarlameentarikoille Strasbourgissa, Euroopan parlamentissa. Yhteistyökumppanina on NGO-lasten oikeuksia puolustava kansainvälinen järjestö Terre Des Hommes. Lisäksi hanketta suojelee kunkin maan paikallinen europarlamentaarikko, ja Kannaksen lukiolla oli kunnia saada projektin suojelijaksi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Kuhunkin maahan matkustaa vaihtoon 5-6 opiskelijaa ja kaksi opettajaa, ja jo maaliskuussa 2019 isännöimme omaa hankeviikkoamme, jolloin kaikkien maiden edustajat saapuvat Kannaksen lukioon! Sitä ennen matkustamme Kreikkaan, Tripolikseen. Koulun kotisivu ja Kannaksen lukion Facebook-sivu, sekä projektin oma Facebook sivu “Kannaksen lukio: Erasmus+ “IWE”- Living Together in the 21st Century Europe” tiedottaa upean projektin vaiheista säännöllisesti!

Keväällä 2013 lukiomme solmi ystävyyskoulusopimuksen ranskalaisen Lycée Camille Sée –lukion kanssa. Heidän kanssaan on toteutettu projekti We are EUROPE!, jonka kolmas kausi päättyi keväällä 2018. Englanninkielisen projektin myötä reilut 20 ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijaa on pohtinut Eurooppa-teemaa eri näkökulmista, osallistunut luennoille ja keskustelutilaisuuksiin sekä tutustunut ystävyyskoulumme opiskelijoihin e-twinning-alustan aktiviteettien sekä muun sosiaalisen median kautta. Lisäksi on vierailtu niin Ranskassa kuin Suomessakin.

Syksyllä 2016 alkoi EU:n rahoittama ranskankielinen Erasmus+-projekti La classe en action!, joka saatiin päätökseen marraskuussa 2018. Kyseessä oli viiden maan yhteinen projekti, jossa osallistujat tutustuivat toisiinsa, erilaisiin työtapoihin ja uusiin kulttuureihin, työskentelivät verkossa ja kasvokkain ja samalla kehittivät ranskan kielen taitoaan. Mukana oli Kannaksen lisäksi saksalainen Tilemannschule Limburgista, portugalilainen Agrupamento de Escolas Miguel Torga Monte Abraão, belgialainen Sint-Janscollege Poperingesta ja italialainen ITES «Don Luigi Sturzo» Bagheriasta.

Syksyllä 2015 käynnistyi yhteistyö katalonialaisen Lleidan kaupungin Manuel de Montsuar -koulun kanssa, jonka myötä Kannaksen ja Tiirismaan espanjanopiskelijat pääsevät vastaanottamaan espanjalaisopiskelijoita ja vierailemaan itse kohdekielen ympäristössä. Helmikuussa 2018 vastaanotimme jo kolmannen espanjalaisryhmän, ja suomalaiset vierailivat Lleidassa loppukeväällä. Projekti jatkuu edelleen vastuuopettajanaan Liisa Seppälä.

Toukokuussa 2018 järjestettiin toista kertaa Tukholma tutuksi -projekti. Mukana oli parikymmentä opiskelijaa vuosikursseilta 1 ja 2. Ennen matkaa oli 2-3 tapaamista, joissa valmisteltiin matkaa. Matkan jälkeen tavattiin kerran, jolloin oli projektin purku. Mukaan valitut opiskelijat saivat tästä yhden kurssin. Matkalla käytettiin ruotsin kieltä aktiivisesti, käytiin museossa ja vierailtiin lukiossa Upsalassa. Projekti järjestetään myös lukuvuonna 2018-19.

Kesällä 2017 kaksi Kannaksen lukion opiskelijaa ja yksi opettaja osallistui Unkarin Pécsissä järjestetylle kansainväliselle lukiolaisten leirille. Osallistujat kutsuttiin Pécsin ystävyyskaupungeista eri puolilta maailmaa.

 

 

Opinto-ohjauksessa esitellään monipuolisesti jatko-opiskelumahdollisuuksia myös ulkomailla. Koululla käy paljon vierailijoita kertomassa eri maiden korkeakouluista, ja lisäksi tehdään virtuaalisia käyntejä ulkomaisiin yliopistoihin. Kannaksen lukion ilmapiiri ja opiskelijakunta on hyvin kansainvälinen myös IB-linjan ansiosta.

 

Kannaksen lukion opiskelijakunnalla on Sri Lankassa kummilapsi, jonka kuulumisia seurataan säännöllisesti. Opiskelijakunnalla on oma kummilapsivastaava.

Aiempina vuosina Opetushallituksen rahoittama Venäjä tutuksi -projekti on hoitunut yhteistyössä Tiirismaan lukion ja kuopiolaisen lukion kanssa. Muita kansainvälisiä projektejamme ovat olleet CERN-leirikoulu fysiikasta kiinnostuneille, Roots-hanke maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille sekä Quanta-tiedekilpailu Intiassa.

Kannaksessa toimii kansainvälisyystoimintaa koordinoiva opettajatiimi, johon kuuluvat lukuvuonna 2020-21 Teija Komulainen, Petra Lonka ja Liisa Seppälä. Heiltä voi halutessaan kysyä lisätietoa kaikista yllä mainituista projekteista.