La classe en action!
Kannas on mukana lukuisissa kansainvälisyysprojekteissa.
Kannas kannustaa vaihtoon!
Vaihto-opiskelusta tiedoitustilaisuus opiskelijoille

Kansainvälisyyttä Kannaksessa

Maailman muuttuessa yhä kansainvälisemmäksi tulee opiskelijankin kasvaa suvaitsevaiseksi kansalaiseksi, joka osoittaa kiinnostusta ja ymmärrystä muita kulttuureja kohtaan. Kansainvälinen toiminta on keskeinen osa Kannaksen lukion arkipäivää. Niin harjoittelijoina kuin vakituisessa henkilökunnassakin on ollut edustajia eri kulttuureista ja opiskelijoidenkin joukossa on monia eri kansallisuuksia. Yhdessä teemme lukiostamme rikkaan ja mielenkiintoisen opiskeluympäristön.

Meillä on vuosittain erilaisia tapahtumia ja projekteja, joiden tavoitteena on lisätä eri kulttuurien tuntemusta ja intoa lähteä tutustumaan ihmisiin ja alueisiin Suomen rajojen ulkopuolella.

Syksyllä järjestetään ensimmäisen vuoden opiskelijoille vaihto-oppilaspäivä, jolloin tarjolla on vaihto-oppilasjärjestöjen materiaalia oppilasvaihdosta kiinnostuneille. Erityisen mielenkiintoista on kuulla edellisenä vuonna vaihdossa olleiden kokemuksia vuodestaan, esittää kysymyksiä ja miettiä, josko minäkin…

Keväällä 2013 lukiomme solmi ystävyyskoulusopimuksen ranskalaisen Lycée Camille Sée –lukion kanssa. Heidän kanssaan toteutetaan projekti We are EUROPE!, jonka toinen kaksivuotiskausi on juuri päättynyt. Englanninkielisen projektin myötä reilut 20 ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijaa on pohtinut Eurooppa-teemaa eri näkökulmista, osallistunut luennoille ja keskustelutilaisuuksiin sekä tutustunut ystävyyskoulumme opiskelijoihin e-twinning-alustan aktiviteettien sekä muun sosiaalisen median kautta. Lisäksi on vierailtu niin Ranskassa kuin Suomessakin.

Keväällä 2017 alkoi We are Europe 3! -projektin valmistelu. Mukaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat. Projekti on englanninkielinen ja tällä kertaa yhden lukuvuoden mittainen. Kuten ennenkin, projektiin kuuluu työskentelyä verkossa ranskalaisten opiskelijoiden kanssa ja vierailut molempiin maihin.

 

Syksyllä 2016 alkoi Eu:n rahoittama ranskankielinen Erasmus+-projekti La classe en action! Kyseessä on viiden maan yhteinen projekt, jossa osallistujat tutustuvat toisiinsa,  erilaisiin työtapoihin ja uusiin kulttuureihin, työskentelevät verkossa ja kasvokkain ja samalla kehittävät ranskan kielen taitoaan. Mukana ovat Kannaksen lisäksi saksalainen Tilemannschule Limburgista, portugalilainen Agrupamento de Escolas Miguel Torga Monte Abraão, belgialainen Sint-Janscollege Poperingesta ja italialainen ITES «Don Luigi Sturzo» Bagheriasta.

Syksyllä 2015 käynnistyi yhteistyö katalonialaisen Lleidan kaupungin Manuel de Montsuar -koulun kanssa, jonka myötä Kannaksen ja Tiirismaan espanjanopiskelijat pääsevät vastaanottamaan espanjalaisopiskelijoita ja vierailemaan itse kohdekielen ympäristössä. Tammikuussa 2017 vastaanotimme jo toisen espanjalaisryhmän, ja suomalaiset vierailivat Lleidassa loppukeväällä. Projekti jatkuu edelleen, ja sitä vetää Liisa Seppälä.

Toukokuussa 2017 järjestettiin ensimmäistä kertaa Tukholma tutuksi -projekti. Mukaan pääsi 20 opiskelijaa vuosikursseilta 1 ja 2. Ennen matkaa oli 2-3 tapaamista, joissa valmisteltiin matkaa. Matkan jälkeen tavattiin kerran, jolloin oli projektin purku. Mukaan valitut opiskelijat saivat tästä yhden kurssin. Matkalla käytettiin ruotsin kieltä aktiivisesti, käytiin museossa ja vierailtiin Jarfallan lukiossa. Projekti järjestetään myös lukuvuonna 2017-18.

 

 

 

Kesällä 2017 kaksi Kannaksen lukion opiskelijaa ja yksi opettaja osallistui Unkarin Pécsissä järjestetylle kansainväliselle lukiolaisten leirille. Osallistujat kutsuttiin Pécsin ystävyyskaupungeista eri puolilta maailmaa.

Tänä vuonna olemme hakemassa uutta, englanninkielistä Erasmus+-projektia lukuvuosille 2018-20.

Opinto-ohjauksessa esitellään monipuolisesti jatko-opiskelumahdollisuuksia myös ulkomailla. Koululla käy paljon vierailijoita kertomassa eri maiden korkeakouluista, ja lisäksi tehdään virtuaalisia käyntejä ulkomaisiin yliopistoihin. Kannaksen lukion ilmapiiri ja opiskelijakunta on hyvin kansainvälinen myös IB-linjan ansiosta.

Kannaksen lukion opiskelijakunnalla on Sri Lankassa kummilapsi, jonka kuulumisia seurataan säännöllisesti. Opiskelijakunnan kummilapsivastaavat ovat Pinja Leivonen ja Melina Vuorinen.

Aiempina vuosina Opetushallituksen rahoittama Venäjä tutuksi -projekti on hoitunut yhteistyössä Tiirismaan lukion ja kuopiolaisen lukion kanssa. Muita kansainvälisiä projektejamme ovat olleet CERN-leirikoulu fysiikasta kiinnostuneille, Roots-hanke maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille sekä Quanta-tiedekilpailu Intiassa.

Kannaksessa toimii kansainvälisyystoimintaa koordinoiva opettajatiimi, johon kuuluvat luokuvuonna 2017-18 Teija Komulainen, Petra Lonka ja Heidi Toivonen. Heiltä voi halutessaan kysyä lisätietoa kaikista yllä mainituista projekteista.