Opettajat

Rosti Jyrki, FM
rehtori, matematiikka

Luttinen Hanna, FM
apulaisrehtori, ÄI, virkavapaalla 23.2.2018 alkaen

Ahtiainen Pirjo, KM
opinto-ohjaus

Alhonmäki Hanna, FM
biologia, maantiede, virkavapaalla

Hagman Nelli, LitM
liikunta, terveystieto, K16F

Höök Jarkko, TM
uskonto, psykologia

Kaitila Hanna
muoti- ja vaatrsuunnittelu

Kalliolehto Jukka, FM
matematiikka, tietotekniikka

Kalliolehto Leena, FM
englanti

Kantoluoto-Korpi Pauliina,FM
ruotsi, K15A

Kellomäki Johannes, FM
äidinkieli ja kirjallisuus, K16B

Koivula Henry, FM
kemia, matematiikka

Komulainen Teija, FM
ruotsi, ranska, K15F

Kostiainen Kaija, FM
filosofia, uskonto

Könönen Erja, MuM
musiikki, K15D

Laakkonen Taina, TaM
kuvataide, K16G

Lappi ElinaDI
kemia, matematiikka

Laulainen Heidi, TM
uskonto, psykologia, K15E

Lehmusto Hanna, LitM
apulaisrehtori (vs.) 5.3.2018 alkaen, liikunta, terveystieto, K17C

Leskinen Marja, FM
erityisopetus

Lindevall Vantte
elokuvailmaisu

Linnanen Ronja, FM
historia, yhteiskuntaoppi, IB Economics, K17B

Lonka Petra, FM
englanti, IB English, K16IB

Loukkola Satu
plast. sommittelu ja keramiikka

Malinen Kari, TaM
kuvataide, IB Visual Arts, K17G

Malinen Terttu, FM
matematiikka, kemia, IB Mathematics K16A

Mustaniemi Tommi
graafinen suunnittelu, multimedia

Niemissalo-Kupiainen Kirsi, FM
äidinkieli ja kirjallisuus, S2

Oinonen Hannu, FM
matematiikka, fysiikka, IB Physics, K15B

Ojala Kati, FM
ruotsi, saksa, K16E

Ollikainen Matti, FM
matematiikka, fysiikka

Paakkulainen Marjo, FM
kemia, matematiikka, IB Chemistry

Parviainen Nina
teatteri

Peräsalo Maarit, FM
matematiikka, tietotekniikka, K17A

Pyhälahti Seppo, FM
opinto-ohjaus, K13I

Raitala Tommi,
äänitekniikka

Rantanen Jari, FM
historia, yhteiskuntaoppi

Rossi Minna, FM
saksa, englanti

Rosti Hanna, FM
biologia, maantiede, IB Biology, IB ESS, K15IB

Rousku Tarja, FM
biologia, maantiede, K16D

Räikkönen Hanna, FM
äidinkieli ja kirjallisuus, IB Finnish K16C

Saartola Sirkku, FM
englanti

Salimäki Harri, LiTL, VTT
liikunta, terveystieto

Seppälä Liisa, FM
espanja, K17E

Sorvali Sami, FM
englanti, IB-koordinaattori, IB English, K17IB

Tarkki Antero, FM
historia, yhteiskuntaoppi

Teutari Päivi, FM
historia, yhteiskuntaoppi, K15C

Toivonen Heidi, FM
äidinkieli ja kirjallisuus, S2, K17D

Tynkkynen Timo, FM
fysiikka, matematiikka

Törmikoski Juha, FM
historia, yhteiskuntaoppi, IB History, IB Economics, virkavapaalla

Valtonen Leena, TaM, KM
kuvataide, K15G

Vasko Outi
ortodoksinen uskonto

Willman Jussi, FM
äidinkieli ja kirjallisuus, K17F