Eroaminen ja erottaminen

Ero­a­mi­ses­ta tu­lee jät­tää lukion kansliaan kir­jal­li­nen il­moi­tus, jon­ka alle­kir­joit­taa huol­ta­ja tai täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja itse. Ero­a­jal­le an­ne­taan to­dis­tus suo­ri­te­tuis­ta opin­nois­ta. Ennen eroamista on syytä keskustelella opinto-ohjaajan kanssa jatko