Työ- ja loma-ajat

Lukuvuoden 2019-2020 koulupäivät ja lomat Opis­ke­lu lu­ki­os­sa vaa­tii opis­ke­li­jan läs­nä­oloa tun­neil­la, jo­ten loma­mat­kat tu­li­si jär­jes­tää lo­mien ai­koi­na.   I jakso 8.8.-29.9.2019 (päättöviikko 18.9.-27.9.) syys­luku­kau­den aloi­tus torstaina 8.8. klo 9.00 (1.