Työ- ja loma-ajat

Lukuvuoden 2021-2022 koulupäivät ja lomat Opis­ke­lu lu­ki­os­sa vaa­tii opis­ke­li­jan läs­nä­oloa tun­neil­la, jo­ten loma­mat­kat tu­li­si jär­jes­tää lo­mien ai­koi­na. Kannaksen lukiossa myönnetään enintään viikon mittaisia läsnäolovapautuksia lomamatkoja varten, ei kuitenkaan pä