Työ- ja loma-ajat

Lukuvuoden 2018-2019 koulupäivät ja lomat Opis­ke­lu lu­ki­os­sa on rank­kaa ja vaa­tii opis­ke­li­jan läs­nä­oloa tun­neil­la, jo­ten loma­mat­kat tu­li­si jär­jes­tää lo­mien ai­koi­na. I jakso 8.8.-28.9.2018 (päättöviikko 19.9.-28.9.) syys­luku­kau­den aloi­tus keskiviikkona 8.8. k