Poissaolot

Opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua ope­tuk­seen, joll­ei hä­nel­le ole myön­net­ty sii­tä va­pau­tus­ta. (Lu­ki­o­laki § 25) Poissaolojen selvittäminen Opet­ta­ja mer­kit­see opis­ke­li­jan pois­sa­olon Wil­maan. Huol­ta­jal­la on Wil­ma-tun­nus, jon­ka avul­la hän pää­see tar­kas­te­

Arviointi

Kannaksen lukion arviointikulttuuri Arvioinnilla tarkoitetaan kaikkea sitä vuorovaikutusta ja palautetta, joka ohjaa oppimista ja antaa arvoa opiskelijan työlle. Kaikki arviointiin liittyvä toiminta ei välttämättä ole sidoksissa suoraan kurssista saatavaan arvosanaan, vaan arviointia