Säännöt

Koulun alue Kou­lun alue on Kan­nak­sen lu­ki­on ra­ken­nuk­set ja tont­ti, joka on ym­pä­röi­ty ai­dal­la. Käyttäytyminen Opis­ke­li­jan on suo­ri­tet­ta­va teh­tä­vän­sä tun­nol­li­ses­ti ja käyt­täy­dyt­tä­vä asi­al­li­ses­ti. (Lu­ki­o­laki § 25) Kou­lus­sam­me nou­da­te­taan hy­vi