Työ- ja loma-ajat

Lukuvuoden 2018-2019 koulupäivät ja lomat Opis­ke­lu lu­ki­os­sa on rank­kaa ja vaa­tii opis­ke­li­jan läs­nä­oloa tun­neil­la, jo­ten loma­mat­kat tu­li­si jär­jes­tää lo­mien ai­koi­na. I jakso 8.8.-28.9.2018 (päättöviikko 19.9.-28.9.) syys­luku­kau­den aloi­tus keskiviikkona 8.8. k

Lukujärjestys- asiat

Päivittäiset työajat Kan­nak­sen lu­ki­os­sa oppi­tun­nin pi­tuus on 75 min. Kou­lu al­kaa 8.15 1. oppi­tun­ti 8.15-9.30 väli­tun­ti 9.30-9.45 2. oppi­tun­ti 9.45-11.00 * ruo­kai­lu 11.00-11.45 * 3. oppi­tun­ti 11.45-13.00 väli­tun­ti 13.00-13.15 4. oppi­tun­ti 13.15-14.30 5. oppi­tun