Erasmus+-“IWE”-projekti on saatettu päätökseen

Kannaksen lukion kansainvälisyystoiminta on lisääntynyt viime vuosina, ja olemme luoneet upeita mahdollisuuksia osallistua Euroopan unionin täysin rahoittamiin Erasmus+ -opiskelijaliikkuvuusprojekteihin.

Viimeisin Erasmus+ kansainvälisyyshankkeemme “From “I”dentity to “We”dentity – Living Together in the 21st Century Europe” on juuri keväällä 2021 tullut päätökseensä.

Työskentelimme yhdessä kumppanimaidemme kanssa yli kahden vuoden ajan. Projektiin osallistui 26 Kannaksen opiskelijaa sekä seitsemän opettajaa. Rehtorimme Jyrki Rosti ja apulaisrehtorimme Hanna Luttinen ovat osallistuneet kansainvälisiin tapaamisiimme sekä rohkaisseet ja mahdollistaneet projektin toteuttamisen avoimin mielin.

Kumppanimaitamme olivat Ranska, Kreikka, Puola, Tsekki ja Espanja. Kaikista maista osallistui 25-30 lukiolaista opettajineen, ja pääsimme tutustumaan sekä nuoriin että kyseisten maiden kulttuureihin, sekä koulussa että kotona. Yhteiset kokemuksemme matkoista ja oman vierailun järjestämisestä ovat äärimmäisen arvokasta pääomaa, jota lukiolainen voi saada tällaisen mahdollisuuden kautta.

“IWE”- projektimme tavoitteena oli lisätä tietoa, ymmärrystä ja yhteisöllisyyttä eurooppalaisten nuorten kesken. Pääkohteena oli avata maahanmuuton mahdollisuuksia sekä syrjäytymisen ehkäisemistä ja erityistarpeisten nuorten mahdollisuuksia yhteisessä Euroopassa.

Projektin suojelijoina toimivat Euroopan parlamentin edustajat; Suomesta Sirpa Pietikäinen. Teimme yhteistyötä “Terre des Hommes”-ihmisoikeusjärjestön kanssa ja loimme yhteyksiä moniin maahanmuutto,- hyväntekeväisyys- ja nuorisotoimintajärjestöihin.

“IWE”-projektin konkreettisina tavoitteina oli luoda kolme lopputuotosta, joita nuoret valmistelivat jokaisen matkan ja vierailun yhteydessä.

Työskentelyalustanamme toimi ETwinning-portaali, jonka kautta pidimme yhteyttä toisiimme projektivierailujen ulkopuolellakin. Loimme “nuoren maahanmuuttajan” työkalupakin; se sisältää puhelinapplikaation “21st Century Migrant Toolkit”- jonka avulla maahanmuuttajanuori voi saada tietoa kohdemaasta. Tässä linkki applikaatioon:

“IWE” 21st Century Migrant ToolKit

Toinen tuotoksemme oli “IWE Charter of Migrant’s rights” ja kolmas oli videotuotos nuorten näkökulmasta liittyen kulttuurikysymyksiin: avoimuus, hyväksyntä, empatia. Näiden kautta työstimme koko projektin teemaa kaikilla vierailuillamme sekä ETwinningin Twinspace-alustalla.

Oma Facebook-sivumme oli myös aktiivisesti käytössämme:

Kannaksen Lukio Erasmus+ IWE-Living togethter in the 21st Century Europe

Parhaita kokemuksia “IWE”-projektissamme on ehdottomasti uusiin ihmisiin tutustuminen, omien voimavarojen ja yhteistyökyvyn harjoittelu. Nuoret kertoivat kasvaneensa henkisesti ja oppineensa näkemään maailmaa myös toisten näkökulmasta. Vieraanvaraisuus, jota Kannaksen lukion opiskelijat perheineen osoittivat projektissamme, oli uskomatonta; suuri kiitos kaikille perheille ja huoltajille.

Valitettavasti pandemia keväällä 2020 esti viimeisen projektivierailumme Ranskaan, jossa meille oli jo varattu päivä Strasbourgissa, Euroopan parlamentissa, ja jossa olisimme esitelleet projektimme lopputuotokset. Tämä jäi kokematta, mutta koordinoiva maa Ranska järjesti hienon virtuaalisen lopputapahtuman kaikille etäyhteyksiä käyttäen, johon osallistui yli sata henkilöä!

Kulttuurielämykset, ihmiset, paikat, tuoksut, maut, tunteet… Saimme ihastella Kreikan Akropolis-kukkulaa, Lahden hyppyrimäkiä, Tsekin Brnon historiallisia kaupunkikujia, Puolan Gdanskin merituulia, Sevillan Plaza de Espanaa. Näiden kokemusten kautta Erasmus+-”IWE”-projektin päättyminen tuntuu haikealta. Uudet EU-rahoitteiset kansainvälisyysprojektit ovat kuitenkin jo suunnitteilla. Kannas rohkaisee ja kannustaa kansainvälisyyteen ja yhteisöllisyyteen, avoimuuteen ja rohkeuteen.

Kiitos “IWE”-projektiin osallistuneille kannaslaisille ja kaikille asianosaisille!