Ykkösten etävanhempainillan (1.9.) esitysmateriaali

Hyvät lukionsa aloittaneiden opiskelijoiden huoltajat,

tässä nähtäväksenne etävanhempainillassa käyttämämme esitysmateriaali (pieniä täsmennyksiä tehty vars. tilaisuuden jälkeen).

Ystävällisin yhteistyöterveisin

Rehtori Jyrki Rosti

Apulaisrehtori Hanna Luttinen