Taloudellista tukea opintoihin

Lukion koulumatkatuki Kou­lu­mat­ka­tu­kea voi saa­da päi­vä­lu­ki­on opis­ke­li­ja, jon­ka yh­den­suun­tai­nen kou­lu­mat­ka on opis­ke­li­jan asun­nol­ta oppi­lai­tok­seen vä­hin­tään 10 km. Kou­lu­mat­kan kus­tan­nuk­sien on yli­tet­tä­vä 54,00€ / kk. Opis­ke­li­ja mak­saa itse ain