Lukujärjestys- asiat

Päivittäiset työajat Kan­nak­sen lu­ki­os­sa oppi­tun­nin pi­tuus on 75 min. Kou­lu al­kaa 8.15 1. oppi­tun­ti 8.15-9.30 väli­tun­ti 9.30-9.45 2. oppi­tun­ti 9.45-11.00 * ruo­kai­lu 11.00-11.45 * 3. oppi­tun­ti 11.45-13.00 väli­tun­ti 13.00-13.15 4. oppi­tun­ti 13.15-14.30 5. oppi­tun

Säännöt

Koulun alue Kou­lun alue on Kan­nak­sen lu­ki­on ra­ken­nuk­set ja tont­ti, joka on ym­pä­röi­ty ai­dal­la. Käyttäytyminen Opis­ke­li­jan on suo­ri­tet­ta­va teh­tä­vän­sä tun­nol­li­ses­ti ja käyt­täy­dyt­tä­vä asi­al­li­ses­ti. (Lu­ki­o­laki § 25) Kou­lus­sam­me nou­da­te­taan hy­vi